การออกแบบเว็บไซต์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

Written by Khit Kaenphromma

การออกแบบเว็บไซต์นั้นไม่ได้หมายถึงลักษณะหน้าตาของเว็บไซต์เพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้องตั้งแต่การเริ่มต้นกำหนดเป้าหมายของเว็บไซต์ ระบุกลุ่มผู้ใช้ การจัดระบบข้อมูล การสร้างระบบ Navigation การออกแบบหน้าเว็บ รวมไปถึงการใช้กราฟิก การเลือกใช้สี และการจัดรูปแบบตัวอักษร นอกจากนั้นยังต้องคำนึงถึงความแตกต่างของสื่อกลางในการแสดงผลเว็บบล็อกด้วย สิ่งเหล่านี้ได้แก่ ชนิดและรุ่นของบราวเซอร์ ขนาดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ ความละเอียดของสีในระบบ รวมไปถึง Plug-in ชนิดต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกและความพอใจที่จะท่องไปในเว็บไซต์นั้น ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในเว็บไซต์ทั้งที่คุณมองเห็นและมองไม่เห็นล้วนเป็นผลมาจากกระบวนการออกแบบทั้งสิ้น

การออกแบบเว็บไซต์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

เว็บไซต์แต่ละประเภทต่างก็มีเป้าหมายและลักษณะที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ที่เป็น Search Engine ซึ่งเป็นแหล่งรวมที่อยู่ของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทำหน้าที่เป็นประตูไปสู่เซ็บไซต์อื่น ๆ เว็บไซต์ประเภทนี้มีเป้าหมายที่จะให้ข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการอย่างรวดเร็ว และจะมีผู้เข้ามาใช้บริการค้นหาข้อมูลเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ดังนั้นสิ่งที่สำคัญในการออกแบบเว็บไซต์ประเภทนี้ก็คือสามารถแสดงหน้าเว็บอย่างรวดเร็ว เมื่อผู้ใช้เปิดเข้ามาและมีระบบสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว

สำหรับเว็บไซต์เพื่อความบันเทิงหรือเกี่ยวข้องกับศิลปะนั้น ผู้เยี่ยมชมมักคาดหวังที่จะได้พบกับสิ่งที่น่าตื่นเต้น เรื่องราวที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน หรืออาจจะได้เรียนรู้สาระบางอย่างบ้าง ความสำคัญในการออกแบบเว็บไซต์เหล่านี้จึงมีมากพอกับเนื้อหาภายในเว็บไซต์ ส่วนเว็บไซต์ทั่วไปที่ให้บริการข้อมูล ซึ่งไม่ได้มีเป้าหมายที่จะให้ความบันเทิง ควรจะมีการจัดข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

เว็บไซต์ที่ดูสวยงามหรือมีลูกเล่นมากมายนั้น อาจจะไม่นับเป็นการออกแบบที่ดีก็ได้ ถ้าความสวยงามและลูกเล่นเหล่านั้นไม่เหมาะสมกับลักษณะของเว็บไซต์นั้นๆ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องยากที่จะระบุว่าการออกแบบเว็บไซต์ที่ดีนั้นเป็นอย่างไร เนื่องจากไม่มีหลักเกณฑ์แน่นอนที่จะใช้ได้กับทุกเว็บ แนวทางการออกแบบบางอย่างที่เหมาะสมกับเว็บไซต์หนึ่ง อาจจะไม่เหมาะกับอีกเว็บไซต์หนึ่งก็ได้ ทำให้แนวทางในการออกแบบของแต่ละเว็บไซต์นั้นแตกต่างกันไปตามเป้าหมายและลักษณะของเว็บไซต์นั้น เว็บไซต์บางแห่งอาจต้องการความสนุกสนาน บันเทิง ขณะที่เว็บไซต์อื่นกลับต้องการความถูกต้อง น่าเชื่อถือเป็นหลัก ดังนั้นอาจสรุปได้ว่าการออกแบบที่ดีก็คือ การออกแบบให้เหมาะสมกับเป้าหมายและลักษณะของเว็บไซต์ โดยคำนึงถึงความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้เป็นหลัก

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

0 ความคิดเห็น

ส่งความเห็น

Follow Us

Divi Theme.

The Most Popular WordPress Themes In The World And The Ultimate Visual Page Builder.

Featured Posts

PHOTHI แบรนด์น้ำมันหอมระเหยน้องใหม่ที่ไม่ได้มีดีแค่กลิ่น

PHOTHI แบรนด์น้ำมันหอมระเหยน้องใหม่ที่ไม่ได้มีดีแค่กลิ่น

น้ำมันหอมระเหยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพราะนอกจากกลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหยจะทำให้รู้สึกสดชื่น ผ่อนคลาย บรรเทาความเครียดได้แล้ว กลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหยยังสามารถนำมาใช้ในการบำบัดตามศาสตร์สุคนธบำบัดหรือ Aromatherapy ซึ่งหมายถึง...

You May Also Like…

3 ข้อผิดพลาดการเขียนเว็บบล็อกที่หยุดการเจริญเติบโตบล็อกของคุณ

3 ข้อผิดพลาดการเขียนเว็บบล็อกที่หยุดการเจริญเติบโตบล็อกของคุณ

มีบล็อกเกอร์ใหม่จำนวนหลายพันเกิดขึ้นทุกวัน ส่วนใหญ่ของบล็อกเกอร์ต้องการสร้างรายได้จากบล็อก แต่มีเพืยงไม่กี่คนที่บรรลุเป้าหมายส่วนใหญ่พบกับความล้มเหลว มีจำนวนไม่มากที่เขียนบล็อกด้วยใจรักและตั้งใจให้เป็นอาชีพ พวกเขาเหล่านี้พยายามที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น...

ลำดับชั้นความสำคัญของการออกแบบหน้าเว็บไซต์

ลำดับชั้นความสำคัญของการออกแบบหน้าเว็บไซต์

หลักสำคัญในการออกแบบหน้าเว็บไซต์อย่างหนึ่งก็คือ การสร้างลำดับชั้นความสำคัญขององค์ประกอบต่าง ๆ ภายในหน้าเว็บไซต์ เพื่อเน้นให้เห็นว่าอะไรเป็นเรื่องสำคัญมาก สำคัญรองลงไปหรือสำคัญน้อยตามลำดับการจัดระเบียบขององค์ประกอบอย่างเหมาะสม...