ลำดับชั้นความสำคัญของการออกแบบหน้าเว็บไซต์

Written by Khit Kaenphromma

หลักสำคัญในการออกแบบหน้าเว็บไซต์อย่างหนึ่งก็คือ การสร้างลำดับชั้นความสำคัญขององค์ประกอบต่าง ๆ ภายในหน้าเว็บไซต์ เพื่อเน้นให้เห็นว่าอะไรเป็นเรื่องสำคัญมาก สำคัญรองลงไปหรือสำคัญน้อยตามลำดับการจัดระเบียบขององค์ประกอบอย่างเหมาะสม จะช่วยแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ในหน้าเว็บไซต์ได้ ในการออกแบบเราจึงควรให้ความสนใจกับปัจจัยเหล่านี้ด้วย

ลำดับชั้นความสำคัญของการออกแบบหน้าเว็บไซต์

การวางองค์ประกอบที่สำคัญไว้ในส่วนบนของหน้าเสมอ ส่วนบนของหน้าในที่นี้ หมายถึง ส่วนแรกของหน้าที่จะปรากฏขึ้นในหน้าต่างบราวเซอร์ โดยที่ยังไม่มีการเลื่อนหน้าจอใด ๆ เนื่องจากส่วนบนสุดของหน้าจะเป็นบริเวณที่ผู้ใช้มองเห็นได้ก่อน ดังนั้นสิ่งที่อยู่ในบริเวณนี้จึงควรเป็นสิ่งที่สำคัญและสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้ใช้ได้ โดยปกติแล้วส่วนบนสุดนี้ควรประกอบด้วย

  1. ชื่อของเว็บบล็อก เพื่อให้ผู้ใช้รู้ได้ทันทีว่ากำลังอยู่ในเว็บอะไร
  2. ชื่อหัวเรื่องหรือชื่อแสดงหมวดหมู่ของเนื้อหา ช่วยให้ผู้ใช้รู้ถึงส่วนของเนื้อหาที่ปรากฏอยู่
  3. สิ่งสำคัญที่คุณต้องการโปรโมทในเว็บบล็อก เพราะเป็นบริเวณที่ผู้ใช้ทุกคนจะได้เห็น

ในทางเทคนิคคุณสามารถใช้ Cascading Style Sheet (CSS) ช่วยในการกำหนดสไตล์มาตรฐานให้กับองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ตัวอักษร สี หรือตาราง โดยที่กำหนดรูปแบบเพียงครั้งเดียว แล้วสามารถนำไปใช้ได้กับข้อมูลทั้งหมดในเว็บบล็อก ทำให้เกิดความสะดวกในการออกแบบ และยังง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

ข้อควรระวังอีกอย่างก็คือ ในขณะที่เราพยายามรักษาความสม่ำเสมอของเว็บไซต์ไว้โดยตลอดนั้น บางครั้งก็อาจกลายเป็นข้อจำกัดที่ทำให้เว็บไซต์ดูน่าเบื่อได้ แนวทางแก้ไขก็คือ การสร้างความแตกต่างที่น่าสนใจในแต่ละหน้า โดยใช้องค์ประกอบที่คล้ายคลึงกัน แต่มีสีหรือลักษณะแตกต่างไปเล็กน้อย เพื่อทำให้เกิดลักษณะพิเศษเฉพาะของหน้านั้น แต่ยังสามารถคงความสม่ำเสมอของเว็บไซต์ไว้ได้

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

0 ความคิดเห็น

ส่งความเห็น

Follow Us

Divi Theme.

The Most Popular WordPress Themes In The World And The Ultimate Visual Page Builder.

Featured Posts

PHOTHI แบรนด์น้ำมันหอมระเหยน้องใหม่ที่ไม่ได้มีดีแค่กลิ่น

PHOTHI แบรนด์น้ำมันหอมระเหยน้องใหม่ที่ไม่ได้มีดีแค่กลิ่น

น้ำมันหอมระเหยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพราะนอกจากกลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหยจะทำให้รู้สึกสดชื่น ผ่อนคลาย บรรเทาความเครียดได้แล้ว กลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหยยังสามารถนำมาใช้ในการบำบัดตามศาสตร์สุคนธบำบัดหรือ Aromatherapy ซึ่งหมายถึง...

You May Also Like…

3 ข้อผิดพลาดการเขียนเว็บบล็อกที่หยุดการเจริญเติบโตบล็อกของคุณ

3 ข้อผิดพลาดการเขียนเว็บบล็อกที่หยุดการเจริญเติบโตบล็อกของคุณ

มีบล็อกเกอร์ใหม่จำนวนหลายพันเกิดขึ้นทุกวัน ส่วนใหญ่ของบล็อกเกอร์ต้องการสร้างรายได้จากบล็อก แต่มีเพืยงไม่กี่คนที่บรรลุเป้าหมายส่วนใหญ่พบกับความล้มเหลว มีจำนวนไม่มากที่เขียนบล็อกด้วยใจรักและตั้งใจให้เป็นอาชีพ พวกเขาเหล่านี้พยายามที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น...

การออกแบบเว็บไซต์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

การออกแบบเว็บไซต์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

การออกแบบเว็บไซต์นั้นไม่ได้หมายถึงลักษณะหน้าตาของเว็บไซต์เพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้องตั้งแต่การเริ่มต้นกำหนดเป้าหมายของเว็บไซต์ ระบุกลุ่มผู้ใช้ การจัดระบบข้อมูล การสร้างระบบ Navigation การออกแบบหน้าเว็บ รวมไปถึงการใช้กราฟิก การเลือกใช้สี และการจัดรูปแบบตัวอักษร...