Articles Posted by Khit Kaenphromma

PHOTHI แบรนด์น้ำมันหอมระเหยน้องใหม่ที่ไม่ได้มีดีแค่กลิ่น

น้ำมันหอมระเหยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพราะนอกจากกลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหยจะทำให้รู้สึกสดชื่น ผ่อนคลาย บรรเทาความเครียดได้แล้ว...

3 ข้อผิดพลาดการเขียนเว็บบล็อกที่หยุดการเจริญเติบโตบล็อกของคุณ

มีบล็อกเกอร์ใหม่จำนวนหลายพันเกิดขึ้นทุกวัน ส่วนใหญ่ของบล็อกเกอร์ต้องการสร้างรายได้จากบล็อก แต่มีเพืยงไม่กี่คนที่บรรลุเป้าหมายส่วนใหญ่พบกับความล้มเหลว...

5 เหตุผล ทำไมผู้อ่านไม่อยากกลับมาอ่านบล็อกของเราอีก

ลองนึกภาพว่าบล็อกที่มีอายุแค่หนึ่งเดือน มีผู้เข้าอ่านบล็อกเป็นพันๆคนต่อวัน ขณะที่บล็อกของเรา มีอายุมากกว่าอาจจะเป็นหลายเดือนหรือเป็นปี แต่มีผู้อ่านไม่มากนัก หรือมีผู้อ่านที่ไม่ซ้ำเลย...

เทรนด์ที่ไม่มีวันตาย ของ Social Media Influencer

จากผลวิจัยการตลาดเรื่อง “อิทธิพลของ Beauty Influencers ที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอาง” ของนิสิตสาขาการตลาด คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ระบุว่า 56%...

3 วิธีการเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัวแบบไม่มีเงินให้ประสบความสำเร็จ

หลายๆ คนคิดอยากหาวิธีการเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัว เนื่องจากรู้สึกว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนนั้นไม่มีความมั่นคง ถึงแม้ว่าจะมีรายรับที่แน่นอนในทุกเดือน แต่ว่าเราจะโดนเลิกจ้างวันไหนก็ไม่รู้...