“เพราะดนตรีคือพื้นฐานของชีวิต และชีวิตถูกเริ่มต้นปลูกฝังในวัยเด็ก วัยที่จะเพาะต้นกล้าให้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทีพร้อมทั้ง ร่างกายและ จิตใจ และความคิด” นี่คือปรัชญาในการดำรงชีวิตของ Mr. Hirotaka Kawai CEO ของ Kawai Academy of Music ประเทศญี่ปุ่น

การเล่นดนตรีตั้งแต่เล็ก ๆ นั้น จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจได้เป็นอย่างดี เรียกได้ว่า “ยิ่งเริ่มเร็ว ยิ่งดี” เพราะแต่ละบทเพลง และกิจกรรมการสอนของหลักสูตรโรงเรียนดนตรีคาไว มีความหลากหลายทางสไตล์ ที่สามารถให้โอกาสเด็กในการฟัง สนุกสนานกับการเล่นดนตรี มีความสุขกับ ผู้ปกครองและคุณครูผู้สอน อีกทั้งสอดแทรก องค์ประกอบทางดนตรี แบบครบถ้วน ให้เด็กๆได้ซึมซับความสุนทรีย์ทางดนตรีตั้งแต่เด็กเล็กๆ อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาด้านอื่นๆในอนาคต รวมถึงการควบคุมอารมณ์ และสร้างสมาธิได้ดียิ่งขึ้น

Hello Music7

ผู้ปกครองหลายคนคาดหวังว่าพอเรียนดนตรีแล้ว น้องๆต้องเล่นได้ทันที ต้องได้ออกไปแข่งขัน ต้องได้ไปโชว์ ไปประกวด แต่เคยคิดกลับไปบ้างหรือไม่ว่า หลายๆความกดดันที่ไปบังคับเด็กที่ยังไม่ถึงวัยอันควร จะก่อให้เกิด อันตราย หลายอย่างตามมา โดยที่ไม่สามารถเยียวยาให้กลับมาเหมือนเดิม

เด็กๆที่มี เซนส์ ทางดนตรี หรือมีพื้นฐานที่ ดีกว่า ทำให้ ผู้ปกครอง คิดข้ามพัฒนาการทางร่างกายของเขา ที่บางครั้ง กล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ยังแข็งแรงไม่พอ แต่ต้องโดนบังคับให้เล่นบทเพลงที่ฝืนร่างกายของเขา สุดท้าย ก็คือต้องเค้น เอาออกมาในทางที่ผิดๆ ทำให้ กล้ามเน้ือนิ้วมือต้องเกร็ง ฟอร์มนิ้วมือ ที่ผิดปกติ เด็กเองก็เครียดเพราะต้องรีบๆเล่นบทเพลงให้ได้โดยที่ อ่านโน้ตก็ไม่ออก จำเสียงแล้วก็ท่องจำ และที่น่าเสียดายที่สุดคือ เด็กจะเกลียดดนตรี แบบนี้เราเรียกว่า ผู้ใหญ่รังแกเด็กแบบชัดเจน

Coo Chan Land5

แต่ในมุมมองของครู คาไว ที่นี่ เราจะค่อยๆบ่มเพาะให้เมล็ดนี้แตกเป็นรากแก้วที่แข็งแกร่งจริงๆ หมายถึง ร่างกายทุกส่วนของผู้เรียน อยู่ในสภาพที่ พร้อม ทุกส่วน ทั้ง กายและใจ เราถึงจะเร่งเครื่องใส่ปุ๋ย รดน้ำ เพื่อ ดันน้องๆ ไปในระดับสูงขึ้น เพื่อให้เด็กๆ ได้รับสิ่งที่ยากขึ้นโดยไม่ไปฝืน สภาพของร่างกายและจิตใจที่พร้อมจะลุยไปข้างหน้าพร้อมไปกับครู

เพราะเรารู้ว่าเวลาสำหรับน้องยังมีอีกเยอะมาก จริงๆแล้วถ้าเด็กพร้อม ไม่มีอะไรที่ยากเกินที่เขาจะไต่ระดับเลย แล้วทำให้เขาพร้อมที่จะฝึกซ้อมอย่างมีเป้าหมาย ดีกว่าไปฝืนธรรมชาติ

โรงเรียนดนตรี คาไว ที่นี่ เราพร้อมที่จะปลูกฝังสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกของคุณ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทั้งความรู้และมีความสุขในการเรียน

Kawai Music School เปิดสอนหลักสูตรดนตรีสำหรับเด็กตั้งแต่วัย 1 ปีขึ้นไป และดนตรีสำหรับผู้ใหญ่ ทั้งที่มีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐาน

หลักสูตรเปียโนยอดฮิต! ที่เด็กสนุกและอยากมาเรียนมากที่สุด ด้วยสไตล์การสอนตามมาตราฐานของ Kawai Music Education Japan ทำให้หลักสูตร Sound Tree เป็นหลักสูตรที่เข้าถึงการเรียนรู้ของเด็กๆ ได้อย่างดีเยี่ยม นักเรียนของเราทุกคนสนุกกับการมาเรียนทุกครั้ง เพราะในทุกบทเรียนเราสอดแทรกทั้งสาระและกิจกรรมทางดนตรีไปควบคู่กัน

Kulu Kulu Club3

Sound Tree เป็นหลักสูตรเปียโนที่เน้นให้เด็กมีความสุข สนุกกับการเรียน ได้ฝึกให้ฟัง ร้อง เล่น และ อ่าน เขียน ไปพร้อมๆกัน. ซึ่งจะทำให้เด็กได้กระบวนการเรียนเปียโนที่ครบถ้วนในเวลาเดียวกัน ไม่ทำให้น้องๆเครียดกับการอ่าน หรือติดปัญหา การอ่านโน้ต ไม่คล่องในอนาคต

เรียนเปียโนจะช่วยพัฒนาอย่างไร?

1. เด็ก ๆ จะได้พัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและขวาไปพร้อมๆกัน ซึ่งสำคัญมากต่อการพัฒนาด้านอื่น ๆ
2. เด็ก ๆ จะมีสมาธิและความจำดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะได้รับการฝึกตั้งแต่เล็ก ๆ
3. การเล่นเปียโน จะช่วยฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่
4. ดนตรีพัฒนาทั้ง IQ และ EQ ช่วยให้ลูกเรียนรู้ดีขึ้น และมีความมั่นคงทางอารมณ์

Hello Music6

จุดเด่นของ Kawai Music Education System

1.บุคลิกภาพเฉพาะ ให้โอกาศเด็กๆ ในการแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึกของตนเองอย่างอิสระไม่ปิดกั้นหรือบังคับ
2. พัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก เราสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาศพัฒนาบุคคลิกภาพที่ดีของตนเองให้สมบูรณ์
3. บุคลากรที่มีคุณภาพและเข้าใจพัฒนาการของเด็ก เราภูมิใจที่มีคุณครูที่มีคุณภาพ สามารถเข้าใจการพัฒนาบุคลิกภาพเฉพาะของเด็กๆ โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อ

รูปแบบเฉพาะของการเรียนสไตล์ Kawai Education System ที่ใช้ Eurhythmics ในชั้นเรียนตั้งแต่อายุ 1-4 ปี ให้ทุกๆ ส่วนของร่างกายได้สัมผัสกับทำนอง จังหวะ และแนวประสานของบทเพลง จากการบรรเลงเปียโนและเสียงร้องของครูผู้สอน สำหรับเด็กวัน 4 ปีขึ้นไป จะมีความสามารถในการแสดงออกทางดนตรีผ่านการเล่นเครื่องดนตรีได้อย่างอิสระเด็กๆ จะได้สร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยเน้นสอนหลักสูตรในช่วง 1-4 ขวบ