Resource

ลำดับชั้นความสำคัญของการออกแบบหน้าเว็บไซต์

การออกแบบหน้าเว็บไซต์การสร้างลำดับชั้นความสำคัญขององค์ประกอบต่าง ๆ ภายในหน้าเว็บไซต์ เพื่อเน้นให้เห็นว่าอะไรเป็นเรื่องสำคัญมาก สำคัญรองลงไปหรือสำคัญน้อยตามลำดับการจัดระเบียบขององค์ประกอบอย่างเหมาะสม

การออกแบบเว็บไซต์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

การออกแบบเว็บไซต์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย การออกแบบบางอย่างที่เหมาะสมกับเว็บไซต์หนึ่ง อาจจะไม่เหมาะกับอีกเว็บไซต์หนึ่งก็ได้ ทำให้แนวทางในการออกแบบของแต่ละเว็บไซต์นั้นแตกต่างกันไปตามเป้าหมายและลักษณะของเว็บไซต์นั้น

ราคาสำหรับค่าทำเว็บไซต์ด้วย WordPress ต้นทุนจริงๆ ราคาเท่าไหร่

คำถามที่ทุกคนมักจะถามคือราคาสำหรับการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress นั้นจริงๆราคาเท่าไหร่ เพราะว่าซอฟต์แวร์หรือ CMS WordPress นั้นเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซที่ฟรีและให้อิสระในการนำไปใช้ในการติดตั้งทำเว็บไซต์ได้ทุกประเภท